Region Midtjylland ønsker levering og installation af 1 stk. ekkokardiograf (High-end/Premium scanner) til B-ambulatoriet, Århus Universitetshospital, Skejby.

Beskrivelse af opgaven
Levering og installation af 1 stk. ekkokardiograf (High-end/Premium scanner) til B-ambulatoriet, Århus Universitetshospital, Skejby. Scanneren skal hovedsageligt fungere som high-end stationær maskine til standard kardiologiske undersøgelser af både voksne og børn, herunder for tidligt fødte. Tilbud fremsendes i to eksemplarer. Herudover skal scanneren kunne anvendes på børnehjerte operationsstuerne og intensiv afdeling og således være relativ let transportabel. Scanneren skal kunne optage 3D/4D data fra såvel børn som voksne. Det overvejende arbejdsområde er dog børnehjerter, hvorfor et udstyr optimeret til 3D/4D hos børn er væsentligt. Kravspecifikationen er vedhæftet.

Kriterier for tildeling af opgaven
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Hjertemedicinsk Afdeling B det økono-misk mest fordelagtige tilbud under hensyntagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier):
  • Funktionalitet (Følgende vægtes højt: 3D/4D funktionalitet, 3D/4D transducer optimeret til kardiologiske undersøgelser på børn): 75%
  • Anskaffelsespris: 20%
  • Ergonomi: 5%

Kontaktoplysninger for yderligere om oplysninger

Der kan ikke rekvireres yderligere materiale ud over det som er tilgængelig via denne portal!

Tilbuddet fremsendes i to eksemplarer til:
Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N
8949 8510
Mrk: ”Projektnr. 15”

Ved henvendelse til nedenstående kontaktpersoner via mail bedes mailen fremsendt til begge mailadresser.

Kontaktpersoner:
Projektsekretær Helle Slotsdal hsd@mta.aaa.dk
Medicoingeniør Daimi Frederiksen dfr@mta.aaa.dk

Frist for modtagelse af tilbud
Mandag den 15. august 2007, kl. 12.00.