Klinisk Immunologisk afdeling, Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest ønsker at indkøbe et flowcytometer.

Beskrivelse af opgaven
Klinisk Immunologisk afdeling, Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest ønsker at indkøbe et flowcytometer. De nærmere krav er beskrevet i kravspecifikationen (pdf, 65 kb).

Kriterier for tildeling af opgaven
Klinisk Immunologisk afdeling vil vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensyntagen til følgende prioriterede kriterier:

1. Driftsikkerhed / driftsomkostninger / service
2. Funktionalitet og kvalitet
3. Flexibilitet og fremtidssikring
4. Grundig uddannelse af personale
5. Miljøpåvirkning
 

Kontaktoplysninger for yderligere om oplysninger
Klinisk Immunologisk afdeling, Hospitalsenheden Vest
Att.: Gitte Lund Nielsen
Regionshospitalet Holstebro
Lægårdvej 12
7500 Holstebro
9912 5098
gilni@ringamt.dk

 
Frist for modtagelse af tilbud
16.11.2007, kl. 12.00