Region Midtjylland ønsker tilbud på immunfarvemaskiner til farvning af histologiske og cytologiske præparater.

Beskrivelse af opgaven:
Indkøb af Immunfarvemaskiner til farvning af histologiske og cytologiske præparate iht. til kravspecifikation.

Kriterier for tildeling af opgaven:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Århus Universitetshospital, Århus Syge-hus, Patologisk Institut det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensyntagen til følgen-de vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier):

  • Funktionalitet og kvalitet, 25 %
  • Bruger og betjeningsvenlighed, 25 %
  • Konsolideringsgrad, 25 %
  • Driftssikkerhed/driftsomkostninger/service, 25 %

Kontaktoplysninger for yderligere om oplysninger:
Der kan ikke rekvireres yderligere materiale ud over det som er tilgængelig via denne portal!

Yderligere oplysninger vedr. krav til udstyret kan indhentes hos:

Patologisk Institut, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus:

Tilbuddet fremsendes i to eksemplarer til:

Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N
8949 8510
Mrk: projektnr. 1811

Yderligere oplysninger vedrørende udbudet rettes pr. mail til nedenstående kontaktpersoner:

Frist for modtagelse af tilbud:
Fredag den 7. december 2007 kl. 12.00