Region Midtjylland ønsker at købe kirurgisk billedforstærker til Røntgenafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Beskrivelse af opgaven
Den kirurgiske billedforstærker skal anvendes til gennemlysning af patienter med henblik på ERCP, Nephrostomi, Pyelografi og Gastrointestinale kontrast undersøgelser.

Krav til den kirurgisk billedforstærker:

 • Billedforstærkerformat på ca. 30 cm i diameter.
 • 2 monitorer.
 • RIS og PACS kompatibelt, nyeste DICOM version.
 • Minimum DICOM Store, DICOM Print samt DICOM Worklist.
 • Tilbudet skal være inklusiv applikationstræning for brugere og medicoteknikere.

Som prissatte optioner ønskes følgende:

 • Servicekontrakt
 • Papirprinter.
 • Hvis der anbefales specielle fantomer til modtage, status og konstanskontrol, ønskes disse prissat.
 • Blybeskyttelse: Forklæder, thyroideabeskyttelse, forklædestativ.
 • Fastmonteret leje med fod, placeret således at billedforstærkeren kan komme til under patienten.

Øvrige optioner ønskes beskrevet og prissat i tilbud.

Kriterier for tildeling af opgaven
Ordregivende myndighed vælger, efter samråd med Røntgen Afdelingen, det økonomisk mest fordelagtige tilbud, under hensyntagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier):

 • Uddannelse 10%
 • Diagnostisk og teknisk kvalitet 40%
 • Brugervenlig 20%
 • Totalpris 30%

Kontaktoplysninger for yderligere oplysninger
Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby, Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N.
Tlf. nummer: 89498510, att.: Poul Børsting Sørensen
E-mail: psn@mta.aaa.dk

Frist for modtagelse af tilbud
21 september 2007.