Region Midtjylland ønsker at lease en lastbil.

Beskrivelse af opgaven
Regionshospitalet Randers ønsker at indgå aftale om leasing af en lastbil til distributionskørsel af bl.a. vasketøj.

Lastbilen skal opfylde følgende tekniske krav:

  • Der skal kunne rummes en nyttelast på minimum 8 tons.
  • Der skal være en lukket kasse som måler min. 9,6 meter i udvendige mål.
  • Indlæsningshøjden må maksimalt være 2,3 meter
  • Lastbilen skal opfylde Euro 5 miljø-standarden.

Yderligere betingelser
Regionshospitalets nuværende lastbil skal indgå i aftalen om leasing som byttebil. Der er tale om en Volvo FM12 380 4x2 dag kabine, årgang 2000. Leverandørens tilbud skal derfor indeholde en byttepris for den nuværende lastbil.

Leveringstidspunkt
Senest 1. marts 2008.

Kriterier for tildeling af opgaven
Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, heri indgår bl.a. vurdering af pris, leasingvilkår, brugervenlighed, køreegenskaber, leveringstidspunkt mv. 

Kontaktoplysninger for yderligere om oplysninger
Regionshospitalet Randers
Skovlyvej 1
8900 Randers

Kontaktperson
Johnny Søgaard
Tlf. 89102154
Mail: jos@rc.aaa.dk

Andreas Jonsson
89102150
anj@rc.aaa.dk

Spørgsmål modtages skriftligt og vil blive besvaret skriftligt.
Fristen for fremsendelsen af spørgsmål er den 7. januar 2008.
Samlet svarskrivelse forventes udsendt pr. mail den 8. januar 2008.

Aftale om besigtelse af byttebil kan ligeledes ske ved henvendelse til Johnny Søgaard. Fristen for besigtigelse er ligeledes den 7. januar 2008.

Frist for modtagelse af tilbud
Fristen for modtagelse af tilbud er den 11. januar 2008 kl. 12:00.
Herefter mulighed for prøvekørsel i uge 3.

 


  • Publiceret: 19.12.07.
  • Revideret: