Annoncering af indkøb, der skal anvendes i forbindelse med kliniske undersøgelser samt i forskningsmæssige sammenhænge.

Beskrivelse af opgaven
Motilitetslaboratoriet, Kirurgisk Gastroenterologisk afd. L, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus NBG ønsker at indkøbe udstyr, der skal anvendes i forbindelse med kliniske undersøgelser samt i forskningsmæssige sammenhænge. Der ønskes tilbud på:

  • 2. stk. Gastro arbejdsstationer, hvoraf en ønskes med ”High Resolution” manometri
  • 4 stk. 24-timers pH- og impedans optagere inklusiv langtidsmanometri
  • En serverløsning til ovenstående udstyr

For yderligere oplysning se vedhæftede kravspecifikation.

Kriterier for tildeling af opgaven
Valg af tilbud vil ske efter kriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" på grundlag af følgende vægtede kriterier (vægtningen vises i % efter de enkelte kriterier):

  • Funktionalitet og kvalitet, 30 %
  • Bruger og betjeningsvenlighed, 30 %
  • Driftsikkerhed/driftsomkostninger/service, 40 %

Kontaktoplysninger for yderligere om oplysninger
Der kan ikke rekvireres yderligere materiale ud over det som er tilgængelig via denne portal!

Yderligere oplysninger vedr. krav til udstyret kan indhentes hos
Professor, overlæge Peter Funch-Jensen  pfjen@as.aaa.dk

Tilbuddet fremsendes i to eksemplarer til
Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N
8949 8510
Mrk: projektnr. 7616

Yderligere oplysninger vedrørende udbudet rettes pr. mail til nedenstående kon-taktpersoner
Medicoingeniør Hans Iver Jensen hij@mta.aaa.dk
Projektsekretær Helle Slotsdal hsd@mta.aaa.dk

Frist for modtagelse af tilbud
Mandag den 14. januar 2008 kl. 12.00

 


  • Publiceret: 19.12.07.
  • Revideret: