Til brug på Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby ønsker Region Midtjylland at købe et udstyr til immunkemiske analyser i afdelingens rutineproduktion.

Beskrivelse af opgaven
Til brug på Klinisk Biokemisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby ønsker Region Midtjylland at købe et udstyr til immunkemiske analyser i afdelingens rutineproduktion.

Kriterier for tildeling af opgaven
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Klinisk Biokemisk Afdeling det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensyntagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier):

  • Funktionalitet og kvalitet: 25 %
  • Bruger og betjeningsvenlighed: 25 %
  • Konsolideringsgrad: 25 %
  • Driftssikkerhed/driftsomkostninger/service: 25 %

Kontaktoplysninger for yderligere om oplysninger
Der kan ikke rekvireres yderligere materiale ud over det som er tilgængeligt i kravspecifikationen og via denne portal!

Yderligere oplysninger vedr. krav til udstyret kan indhentes hos:

Klinisk Biokemisk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby.
Kemiker Jan Møller - jmo@sks.aaa.dk
Lene Damm Christensen - ldc@sks.aaa.dk
Niels Tørring  - nto@sks.aaa.dk

Tilbuddet fremsendes i to eksemplarer til:

Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N
8949 8510
Mrk: projektnr. 23

Yderligere oplysninger vedrørende udbudet rettes pr. mail til nedenstående kontaktpersoner:

Frist for modtagelse af tilbud

29. oktober 2007, kl. 12.00