Til brug på Klinisk Biokemisk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby ønsker Region Midtjylland at købe udstyr til automatisering af præanalytisk præparation af prøver til LC-MS-MS analyser.

Beskrivelse af opgaven
Klinisk Biokemisk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby ønsker at indkøbe et udstyr til automatisering af præanalytisk præparation af prøver til LC-MS-MS analyser.
Se vedhæftede bilag for yderligere oplysninger.

Kriterier for tildeling af opgaven
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Klinisk Biokemisk Afdeling det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensyntagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier):

  • Funktionalitet: 50%
  • Anskaffelsespris: 30%
  • Serviceorganisation: 20%

Kontaktoplysninger for yderligere om oplysninger
Der kan ikke rekvireres yderligere materiale ud over det som er tilgængelig via denne portal!

Yderligere oplysninger vedr. krav til udstyret kan indhentes hos:

Klinisk Biokemisk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby.
Kemiker Jan Møller - jmo@sks.aaa.dk
Lene Damm Christensen - ldc@sks.aaa.dk
Niels Tørring  - nto@sks.aaa.dk

Tilbuddet fremsendes i to eksemplarer til:
Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N
8949 8510
Mrk: "projekt 14"

Yderligere oplysninger vedrørende udbudet rettes pr. mail til nedenstående kontaktpersoner:
Projektansvarlig Lars Hansen lah@mta.aaa.dk
Projektsekretær Helle Slotsdal hsd@mta.aaa.dk

Frist for modtagelse af tilbud:
Torsdag den 4 .oktober 2007 kl. 12.00