Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg ønsker at indkøbe et udstyr til brug ved lungecancer udredning.

Beskrivelse af opgaven
Til brug på Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg ønsker Region Midtjylland at indkøbe et udstyr til brug ved lungecancer udredning. Det, der ønskes er et udvidet operationsfelt, således at der kan foretages transbronchiale vævsprøver udenfor bronkoskopets synsfelt. Udstyret forventes at kunne foretage biopsier i både hoved bronkie og pleuranært. Det forventes, at udstyret er konstrueret på en sådan måde, at bronkoskopøren guides til et udpeget målpunkt (biopsisted). 

Kriterier for tildeling af opgaven
Valg af tilbud vil ske efter kriteriet "et økonomisk mest fordelagtige tilbud" på grundlag af følgende kriterier:

  • Funktionalitet og kvalitet: 20%
  • Udgiftsfri opdatering af software i en periode: 25%
  • Applikationstræning   35%
  • Konsolideringsgrad: 5%
  • Driftssikkerhed/driftsomkostninger/service: 15 %

Kontaktoplysninger for yderligere om oplysninger
Der kan ikke rekvireres yderligere materiale ud over det som er tilgængelig via denne portal!Yderligere oplysninger vedr. krav til udstyret kan indhentes hos:

Afdelingslæge Sven C. Nielsen
Medicinsk Afdeling
Regionshospitalet, Silkeborg
Falkevej 1-3
8600 Silkeborg
Tlf.: 8722 7391
Mail: mascn@sc.aaa.dk 

Tilbuddet fremsendes i to eksemplarer til:

Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N
8949 8510
Mrk: projektnr. 1800

Yderligere oplysninger vedrørende udbudet rettes pr. mail til nedenstående kontaktpersoner:

Medicoingeniør Hans Iver Jensen hij@mta.aaa.dk
Projektsekretær Helle Slotsdal hsd@mta.aaa.dk

Frist for modtagelse af tilbud
3. december 2007 kl. 12.00