Region Midtjylland ønsker tilbud på levering og installation af 2 stk. Ultralydsscannere til klinisk mammo-grafi

Beskrivelse af opgaven
Der ønskes tilbud på levering og installation af 2 stk. Ultralydsscannere til klinisk mammo-grafi i Region Midtjylland.

Ultralydsscannerne skal anvendes til klinisk udredning af kvinder ved mistanke om bryst-kræft. 

De tilbudte scannere skal være af high-end kvalitet.

Forventningerne er nærmere beskrevet i kravspecifikationen (Word, 48 kb).

Kriterier for tildeling af opgaven
Ordregivende myndighed vælger det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensyntagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier):

  • Funktionalitet: 60%
  • Anskaffelsespris: 20%
  • Udvidelsesmuligheder (prober mv.): 20%

Kontaktoplysninger for yderligere om oplysninger
Der kan ikke rekvireres yderligere materiale ud over det som er tilgængelig via denne portal!
Tilbuddet bedes fremsendes i to eksemplarer til:

Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N
Tlf: 8949 8510
Mrk: "Ultralydsscannere til mammografi"

Kontaktpersoner: Medicoingeniør Jesper Elliot Petersen, 89 49 85 10

Frist for modtagelse af tilbud
Tirsdag den 20. november 2007, kl. 12.00