Region Midtjylland planlægger at købe hospitalssenge.

Region Midtjylland planlægger at købe hospitalssenge.


Læs mere
Udbudsbrev (Word, 139 kb)
Bilag 1: Svarskema (Excel, 39 kb)
Bilag 2: Tilbudsliste (Excel, 45 kb)
Bilag 3: Kravspecifikation (Word, 379 kb)
Tilføjelse: Fejlskrift i kravspecifikationen, bilag 3 (Pdf, 46 kb)
Bilag 4: Udvælgelseskriterier (Word, 117 kb)
Bilag 5: Leveringstid og garatiperiode (Word, 42 kb)
Bilag 6: Leveringsadresser (Excel, 62 kb)
Bilag 7: Datablad (Word, 101 kb)
Bilag 8: Tro og love-erklæring (Word, 61 kb)
Bilag 9: Udbudsannonce i EF-tidende, 27.07.2007 (Pdf, 62 kb)
Bilag 10: Brugergruppeoversigt (Word, 62 kb)