Region Midtjylland ønsker at indgå rammeaftale omfattende dels indsamling af historiske oplysninger om kendte ejendomme i Region Midtjylland med muligt forurenende aktiviteter med henblik på vurdering af kortlægning efter lov om forurenet jord, dels indsamling af oplysninger om ejendomme, hvor det vil være relevant at indsamle yderligere oplysninger.

Region Midtjylland ønsker at indgå rammeaftale omfattende dels indsamling af historiske oplysninger om kendte ejendomme i Region Midtjylland med muligt forurenende aktiviteter med henblik på vurdering af kortlægning efter lov om forurenet jord, dels
indsamling af oplysninger om ejendomme, hvor det vil være relevant at indsamle yderligere oplysninger.

Læs mere
Udbudsbekendtgørelse (Pdf, 108 kb)

Tilbudsfrist
1. november 2007, kl. 12.00

Yderligere oplysninger
Region Midjylland, Jord og Råstoffer
Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens
att.: Civilingeniør Helle Larson
Tlf. 8728 5216, mail: helle.larson@ru.rm.dk