Til Århus Universitetshospital, Skejby planlægger Region Midtjylland indkøb af operationslejer.

Til brug på Århus Universitetshospital, Skejby udbyder Region Midtjylland indkøb af operationslejer.

Operationsleje

Læs mere
Udbudsmateriale (Pdf, 83 kb).
Kravspecifikation (Word, 159 kb).
Spørgsmål/svar til udbudsmateriale/-runde (Pdf, 67 kb).
Afklaring vedr. alternative tilbud (03.10.07) (Pdf, 34 kb).