Til anvendelse på fire afdelinger på Regionshospitalet Horsens ønsker Region Midtjylland at indkøbe apparatur til måling af syrebasestatus (pH, blodgasser, oximetri, elektrolytter og metabolitter som beskrevet i kravspecifikationen).

Beskrivelse af opgaven
Udbuddet omhandler udstyr til kliniske målinger af pH, blodgasser, oximetri, elektrolytter og metabolitter som nærmere specificeret i vedhæftede kravspecifikation til fire afdelinger på Regionshospitalet Horsens.

Kravspecifikation
- fremgår af dette dokument (Word, 172 kb) 

Kriterier for tildeling af opgaven
Ordregivende myndighed vælger "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" under hensyntagen til følgende vægtede tildelingskriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier):

  • Pris: 30 %
  • Funktionalitet: 25 %
  • Service: 25 %
  • Brugervenlighed: 20 %

Kontaktoplysninger for yderligere om oplysninger
Der kan ikke rekvireres yderligere materiale ud over den vedhæftede kravspecifikation

Yderligere oplysninger vedr. krav til udstyret kan indhentes hos:
Projektsekretær Helle Slotsdahl (E-mail: hsd@mta.aaa.dk) og
Medicoingeniør Susanne T. Svendsen (E-mail: sts@mta.aaa.dk).

Tilbuddet fremsendes i to eksemplarer til:
Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N
8949 8510
Mrk: projektnr. 3150

Tilbuddet fremsendes ligeledes elektronisk til:
Projektsekretær Helle Slotsdal (E-mail: hsd@mta.aaa.dk) og
Medicoingeniør Susanne T. Svendsen (E-mail: sts@mta.aaa.dk).

Yderligere henvendelse vedrørende udbuddet rettes pr. mail til begge nedenstående kontaktpersoner:

Medicoingeniør Susanne T. Svendsen (E-mail: sts@mta.aaa.dk).
Projektsekretær Helle Slotsdal (E-mail: hsd@mta.aaa.dk

Frist for modtagelse af tilbud
30. september 2008 kl. 12.00


  • Publiceret: 03.09.08.
  • Revideret: 17.09.08.