Region Midtjylland ønsker at købe dataopsamlingssystem til dialyseafdelingerne på Århus Universitetshospital, Skejby, Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens.

Beskrivelse af opgaven
Der ønskes tilbud på et dataopsamlingssystem til dialyseafdelingerne på Århus Universitetshospital, Skejby, Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens.

Ovennævnte er beskrevet nærmere i vedhæftede kravspecifikation.

Kriterier for tildeling af opgaven
Ordregivende myndighed vælger det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensyntagen til følgende vægtede delkriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte delkriterier):

  • Funktionalitet:  50 %
  • Brugervenlighed: 25 % 
  • Økonomi:  25 %

Kontaktoplysninger for yderligere om oplysninger
Der kan ikke rekvireres yderligere materiale.

Yderligere oplysninger vedr. krav til udstyret kan indhentes hos:
Souschef Lars Christian Henriksen
LCH@mta.aaa.dk

Tilbuddet fremsendes i to eksemplarer til:
Tilbuddet fremsendes i to eksemplarer til:Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N
8949 8510
Mrk: projektnr. 1759

Yderlig henvendelse vedrørende udbuddet rettes pr. mail til nedenstående kon-taktpersoner:
Projektsekretær Helle Slotsdal hsd@mta.aaa.dk

Frist for modtagelse af tilbud
9. april 2008 kl. 12.00