Til brug på Århus Universitetshospital, Skejby, Hjerte-Lunge og Karkirurgisk afdeling T, Perfusions afsnittet, ønsker Region Midtjylland at indkøbe et dataopsamlingssystem til opsamling, lagring og viderebearbejdelse af data opsamlet under perfusion.

Beskrivelse af opgaven
Århus Universitetshospital, Skejby, Hjerte-Lunge og Karkirurgisk afdeling T, Perfusions afsnittet, ønsker at indkøbe et dataopsamlingssystem til opsamling, lagring og viderebearbej-delse af data opsamlet under perfusion.
Dataopsamlingssystemet skal omfatte følgende:

  1. 6 klienter til operationsstuerne med mulighed for tilslutning af op til 10 eksterne me-dicotekniske enheder.
  2. 1 klient til kontorarbejde uden tilslutning af eksterne enheder, med mulighed for op-rettelse af pre-journal, data bearbejdning mm.
  3. 1 server database med tilhørende software.

Se vedlagte kravspecifikation.

Kriterier for tildeling af opgaven
Valg af tilbud vil ske efter kriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" på grundlag af følgende vægtede kriterier (vægtningen vises i % efter de enkelte kriterier):

  • Funktionalitet og kvalitet, 10 %
  • Bruger og betjeningsvenlighed, 20 %
  • Flexibillitet i forhold til at konfigurere og designe brugergrænsefladen samt til løbende at ændre på denne, 30 %
  • Driftsikkerhed og service, 10 %
  • IT krav, 30 %

Kontaktoplysninger for yderligere om oplysninger
Der kan ikke rekvireres yderligere materiale.

Yderligere oplysninger vedr. krav til udstyret kan indhentes hos:
Perfusionist Klavs Ebbensgaard kle@sks.aaa.dk

Tilbuddet fremsendes i to eksemplarer til:
Region Midtjylland
Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Århus N
8949 8510
Mrk: projektnr. 7606

Yderlig henvendelse vedrørende udbudet rettes pr. mail til nedenstående kontaktpersoner:

Medicoingeniør Hans Iver Jensen hij@mta.aaa.dk
Projektsekretær Helle Slotsdal hsd@mta.aaa.dk

Frist for modtagelse af tilbud
Frist for modtagelse af tilbudOnsdag den 9. april kl. 12.00.