Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker at indgå en rammeaftale på 12 aflednings hvile- EKG apparater med tilhørende trolley. Rammeaftalen skal gælde i 2 år. Omfang: der vil blive indkøbt minimum 18 apparater over en 2 årig periode heraf 12 indenfor det første år.

Beskrivelse af opgaven
Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker at lave en rammeaftale på 12 aflednings hvile- EKG apparater med tilhørende trolley. Rammeaftalen skal gælde i 2 år. Omfang: der vil blive indkøbt minimum 18 apparater over en 2 årig periode heraf 12 indenfor det første år.

Se vedlagte kravspecifikation (Word, 49 kb).

Der skal endvidere udfyldes en tro- og loveerklæring (Word, 69 kb) der ligeledes er vedhæftet.

Kriterier for tildeling af opgaven
Valg af tilbud vil ske efter kriteriet, det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af følgende vægtede kriterier (vægtningen vises i % efter de enkelte kriterier):

  • Pris 30 %
  • Funktionalitet og kvalitet: 25 %
  • Bruger og betjeningsvenlighed: 25 %
  • Driftsikkerhed og service: 20 %

Kontaktoplysninger for yderligere oplysninger
Der kan ikke rekvireres yderligere materiale end det som er tilgængelig via denne portal!

Yderligere oplysninger vedr. krav til udstyret kan indhentes hos:
Afdelingsbioanalytiker Tina Arentzen TAR@sks.aaa.dk  

Tilbuddet fremsendes i to eksemplarer til:
Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling,
c/o Århus Universitetshospital, Skejby,
Brendstrupgårdsvej 100,
8200 Århus N.
8949 8510
Mrk: projektnr. 3751

Yderligere henvendelse
-
vedrørende udbuddet rettes pr. mail til nedenstående kon-taktpersoner:

Medicoingeniør Hans Iver Jensen hij@mta.aaa.dk
Projektsekretær Helle Slotsdal hsd@mta.aaa.dk

Frist for modtagelse af tilbud
Torsdag den 3. juli kl. 12.00 
 


  • Publiceret: 13.06.08.
  • Revideret: