Til brug på Aarhus Universitetshospital, Århus Syghus THG, Medicinsk Kardiologisk Afd. A., ønsker region Midtjylland at indkøbe to stk.highend/premiumend ekkokardiografer.

Beskrivelse af opgaven
Levering og installation af 2 stk. Highend / premiumend ekkokardiografer til Aarhus Universi-tetshospital, Århus Syghus THG, Medicinsk Kardiologisk Afd. A. Afdelingen udfører ca. 3000 ekkokardiografier om året.

Kravspecifikationen er vedhæftet - se link.

Kriterier for tildeling af opgaven
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Hjertemedicinsk Afdeling B det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensyntagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i procent efter de enkelte kriterier):

  • Funktionalitet (prober, ekko funktionaliteter, nye teknologier, udvidelsesmuligheder mv.): 50%
  • Anskaffelsespris: 50%

Kontaktoplysninger for yderligere om oplysninger
Der kan ikke rekvireres yderligere materiale ud over det som er tilgængelig via denne portal!

Tilbud
- skal fremsendes elektronisk til mta@mta.aaa.dk og c.c. til medicoingeniør Jesper Elliot Petersen jep@mta.aaa.dk

Kontaktpersoner
Medicoingeniør Jesper Elliot Petersen jep@mta.aaa.dk

 

Frist for modtagelse af tilbud
Mandag den 26. maj 2008, kl. 12.00.
  


  • Publiceret: 14.05.08.
  • Revideret: