Til brug på Regionshospitalet Randers ønsker Region Midtjylland at købe 20 hospitalssenge.

Beskrivelse af opgaven
Regionshospitalet Randers ønsker at indkøbe 20 hospitalssenge til metodestudie.

Hospitalssengene skal opfylde følgende tekniske krav

  • Kravspecifikation kan rekvireres hos serviceleder Karsten Kolind Rasmussen på kko@rc.aaa.dk

Yderligere betingelser

  • At sengene er fremtidssikrede (mulighed for påmontering/eftermontering af optioner etc.)

Leveringstidspunkt

  • Senest 1. juni 2008.

Kriterier for tildeling af opgaven

  • Sengens fleksibilitet m.v. 35%
  • Levering 35%
  • Pris 30%

Kontaktoplysninger for yderligere om oplysninger
Regionshospitalet Randers
Skovlyvej 1
8900 Randers

Kontaktperson
Serviceleder 
Karsten Kolind Rasmussen 
Tlf. 89102152 
kko@rc.aaa.dk

Servicechef
Andreas Jonsson
Tlf. 89102150


Spørgsmål modtages skriftligt, pr. mail til Karsten Kolind Rasmussen, og vil blive besvaret skriftligt. Fristen for fremsendelsen af spørgsmål er den 10. april 2008. Samlet svarskrivelse forventes udsendt pr. mail den 14. april 2008.

Frist for modtagelse af tilbud
Fristen for modtagelse af tilbud er 21. april 2008 kl. 12.00.