Til brug på Hospitalsenheden Vest, Patologisk Institut, Regionshospitalet Holstebro, Lægaardvej 12, 7500 Holstebro, ønsker Region Midtjylland at indkøbe 2 stk. Immunhistokemisk farvemaskiner

Til brug på Hospitalsenheden Vest, Patologisk Institut, Regionshospitalet Holstebro, Lægaardvej 12, 7500 Holstebro, ønsker Region Midtjylland at indkøbe 2 stk. Immunhistokemisk farvemaskiner.

Beskrivelse af opgaven

Udbudet omhandler indkøb af 2 stk. Immunhistokemisk farvemaskiner til Hospitalsenheden Vest, Patologisk Institut, Regionshospitalet Holstebro, Lægaardvej 12, 7500 Holstebro.

Kravspecifikation

Kravspecifikation skema vedlagt, minimum kraverne skal være opfyldt, Under bemærkninger tilføjes eventuelt yderligt beskrivelse ud for de enkelte punkter.

Kriterier for tildeling af opgaven

Udstyret skal leveres samt installeres og i driftssættes af tilbudsgiver. Udstyret anses først for leveret når godkendt aflevering har fundet sted.

Valg af leverandør

Hospitalsenheden Vest vil vælge det økonomiske mest fordelagtige tilbud ud fra nedenstående kriterier:

  • Kvalitet og sikkerhed (40 %)
  • Service (30 %)
  • Pris (10 %)
  • Uddannelse (20 %)

Tildelingskriterier bliver % vægtet som vist i parentes.

Sidste frist for modtagelse af tilbud

18. december 2008 kl. 10.00.

Adresse for modtagelse af tilbud:

Hospitalsenheden Vest
Regionshospitalet
Indkøb
Lægaardvej 12
7500 Holstebro
Att.: Knud-Erik Christensen
Tlf. 99 12 60 15
akec@ringamt.dk  

Yderligere oplysninger
Der vil være muligt, at stille skriftlige spørgsmål til akec@ringamt.dk  
senest den 11. december 2008

 


  • Publiceret: 28.11.08.
  • Revideret: