Til brug på Klinisk Fysiologisk Afdeling, Regionshospitalet Randers, ønsker Region Midtjylland at købe knoglemineralscanner. Scanneren skal anvendes til vurdering af knoglemineralisering og kropssammensætning (muskel- og fedtmasse).

Beskrivelse af opgaven
Indkøb af knoglemineralscanner til Klinisk Fysiologisk Afdeling, Regionshospitalet Randers. Scanneren skal anvendes til vurdering af knoglemineralisering og kropssammensætning (muskel- og fedtmasse).

Foruden det nødvendige software til beregning og udskrift af undersøgelsesresultater, skal skanneren leveres med en papirprinter af god kvalitet, det nødvendige DICOM interface samt betjeningsvejledning på dansk.

Mulighederne for midlertidig lagring og senere overførsel til PACS bedes beskrevet.

Yderligere relevant software ønskes angivet som prissatte optioner.

Kriterier for tildeling af opgaven
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Klinisk Fysiologisk Afdeling det mest for-delagtige tilbud på grundlag af følgende vægtede kriterier: (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier):

  • Præcision/effektivitet, 25 %
  • Teknologi/ kvalitet, 25 %
  • Funktionalitet/brugervenlighed, 20%
  • Pris, 30%

Kontaktoplysninger for yderligere oplysninger
Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby, Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N
Att. Gitte Buch Starup, Tlf. nummer 89498510
E-mail: gbs@mta.aaa.dk 

Erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige
Tro- og loveerklæring (Word, 69 kb)

Frist for modtagelse af tilbud
6. august 2008 
 


  • Publiceret: 27.06.08.
  • Revideret: