Region Midtjylland udbyder afholdelse af generelt kursus i kommunikation under Den Lægelige Videreuddannelse – Region Nord.

Region Midtjylland annoncerer indkøb af generelt kursus i kommunikation under Den Lægelige Videreuddannelse – Region Nord

Beskrivelse af opgaven
Kurset er obligatorisk for læger, der er påbegyndt turnusuddannelse og vedrører planlægning og gennemførelse af 6-8 kurser (afhængigt af tilmeldingen) af 16 deltagere i henholdsvis efteråret 2008 og foråret 2009.

Kurserne skal afvikles i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse, juli 2004.

Kurserne skal afvikles i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning og retningslinierne for Det Regionale Råd i Region Nord.

Kurserne skal afvikles i henholdsvis Aalborg- og Århus-området.

Kommunikationskurserne består af to moduler – henholdsvis 3 dages internat – og to opfølgningsdage.

Der skal indgå både teoretiske oplæg samt praktiske øvelser/træning der videooptages.

Kriterier for tildeling af opgaven
Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, heri indgår bl.a. vurdering af pris, leverandørens dokumenterede viden om og erfaring med tilrettelæggelse og gennemførelse af kommunikationskurser af lignende art med læger som målgruppe.

Der vil også blive lagt vægt på at leverandøren kan sandsynliggøre at være i stand til at levere en kompetent og stabil ydelse med relevant indhold.

Kontaktoplysninger for yderligere om oplysninger
Chef for HR Efter- og videreuddannelse
Bente Gjørup
Regionshuset Bjørnholms Allé
Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J
8728 5580
Bente.gjoerup@stab.rm.dk  

Frist for modtagelse af tilbud
7. april 2008

Tilbud sendes til:
Regionshuset Bjørnholms Allé
Bjørnholms Allé 20
8260 Viby J
Att.: Bente Gjørup

Mrk. "Tilbud på Generelt kursus i kommunikation under Den Lægelige Videreuddannelse – Region Nord"