Til anvendelse på Regionshospitalet Randers udbyder Region Midtjylland leasing af fitness-udstyr.

Til anvendelse på Regionshospitalet Randers udbyder Region Midtjylland leasing af fitnessudstyr.

Beskrivelse af opgaven
Regionshospitalet Randers har besluttet at oprette et fitnesstilbud til de ansatte og ønsker i denne sammenhæng et tilbud på levering og opsætning af fitness udstyr samt en leasingaf-tale på dette udstyr.

Det forventes, at fitnessudstyret fremtidigt benyttes af 300-500 betalende medlemmer og at såvel antal som form/konstruktion og levetid på disse maskiner og udstyr tilgodeser en professionel anvendelse i dette omfang.

Der ønskes en samlet løsning på fitnessudstyret, som bør omfatte såvel kredsløbs- som vægtmaskiner og løse vægte, samt et passende antal spinningcykler med tilhørende audio anlæg.

Det må forventes, at der i en opstartsperiode ligeledes skal tilbydes en løsning ifht. oplæring af hospitalets interne instruktører.

For leasing aftalens vedkommende forudsættes i udgangspunktet en 4-årig aftale med en restbetaling efter periodens udløb på 10%. Såfremt tilbudsgiver ønsker at byde på leasingdelen af udbuddet ønskes, for sammenlignelighedens skyld, to beregninger med hhv. fast og variabel rente med udgangspunkt i en anskaffelsesværdi på 500.000 kr., og med rente fastsættelse den 9.januar kl.11.

Såfremt der ønskes en besigtigelse af lokalerne, som fremtidigt skal anvendes til fitness center, er der frem til den 14.januar mulighed for dette. Se kontaktdetaljer nedenfor.

Der er ligeledes mulighed for at stille spørgsmål skriftligt til materialet indtil den 9. januar. Spørgsmål og svar offentliggøres på www.indkoeb.rm.dk/udbud den 12. januar efter kl. 12.

Der modtages bud på følgende elementer:

  1. Levering af fitness udstyret incl. træning/oplæring.
  2. Leasingaftale på fitnessudstyret.

Det står udbyder, Regionshospitalet Randers, frit at kombinere disse elementer og der ønskes således ikke tilbud på fitnessdelen, der er betinget af valget af en specifik leasing partner.

Supplerende oplysninger
Tilbudsgiver skal vedlægge Erklæring på tro og love (Word, 69 kb) om ubetalt forfalden gæld til det offentlige (Udbudsdirekti-vets art. 45. stk. 2, litra e og f) og om opfyldelse af Udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2, litra a-c. Erklæringen vedlægges som Udbudsbilag 4a i udfyldt og underskrevet stand.

Kriterier for tildeling af opgaven
For fitnessudstyrets vedkommende er kriteriet dels det økonomisk mest fordelagtige tilbud, herunder:

  • Pris
  • Kvalitet
  • Service og garantiforhold
  • Mængden af det skitserede udstyr/træningskoncept
  • Mulighederne for oplæring og træning af egne instruktører.

For leasing aftalens vedkommende er kriteriet laveste pris.

Kontaktoplysninger for yderligere oplysninger
HR-konsulent Anja Eileen Frøkjær
Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ
+45 8910 2077
anjfro@rm.dk  

Frist for modtagelse af tilbud
Fredag den 16.januar 2009 kl.14.00.
  


  • Publiceret: 22.12.08.
  • Revideret: