Region Midtjylland ønsker at indgå lejeaftale om indsættelse af 3 døgndækkende udrykningskøretøjer udstyret som akut- eller lægebil. Køretøjet skal have udkørsel fra Skive, Viborg og Horsens.

Region Midtjylland ønsker at indgå lejeaftale om indsættelse af 3 døgndækkende udrykningskøretøjer udstyret som akut- eller lægebil. Køretøjet skal have udkørsel fra Skive, Viborg og Horsens.

Mindstekrav:
Udrykningskøretøjet udstyres med relevant oppakning og andet behandlings- og kommunikations-udstyr. Udrykningskøretøjet bemandes med en akutbilsassistent (ambulancebehandler, lægeassistent eller paramediciner), der fungerer som chauffør og assistent for lægen eller sygeplejersken. Region Midtjylland varetager bemanding med læge eller sygeplejerske.

De 3 akutbiler skal være døgndækkende alle årets dage. I beredskabstiden er udrykningskøretøjet hjemmehørende på en aftalt geografisk base, hvorfra enheden rykker ud og returnerer efter endt opgaveløsning.

Tilbudsfrist:
Frist for indsendelse af tilbud: Fredag den 8. februar 2008 kl. 12:00.

Kriterier for tildeling af opgaven:
Det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Heri indgår indgår bl.a. vurdering af pris, lejevilkår, leveringstidspunkt, køreegenskaber, assistents uddannelsesniveau mv.

Varighed:
Der ønskes som udgangspunkt indgået en lejeaftale på 4 år med mulighed for forlængelse. Leverandøren varetager løbende de investerings-, drifts- og forsikringsmæssige forhold vedr. udrykningskøretøjet og akutbilsassistenten.

Politisk godkendelse:
Der gøres særskilt opmærksom på, at indgåelse af den annoncerede lejeaftale forudsætter politisk godkendelse af de annoncerede ordninger i Regionsrådet for Region Midtjylland. politisk behandling forventes i 1. kvartal 2008.

Leveringstidspunkt:
Forudsat at den politiske godkendelse foreligger, forventes leveringen at skulle ske 2. halvår 2008. Det præcise leveringstidspunkt vil blive præciseret nærmere i samarbejde med leverandøren.

Kontaktpersoner:
Kontorchef Morten Helleberg, morten.helleberg@stab.rm.dk   
Fuldmægtig Mette Kvist, mette.kvist@stab.rm.dk