Region Midtjylland ønsker tilbud på levering og idriftsættelse af 2 stk. mid-range ultralydscannere til brug ved muskulo-skeletale/rheumatologiske undersøgelser (B-Mode/Doppler) på Børneafdelingen, Universitetshospital Skejby.

Beskrivelse af opgaven:
Levering og idriftsættelse af 2 stk. mid-range ultralydsscannere, til brug ved muskulo-skeletale / rheumatologiske undersøgelser (B-Mode/Doppler) på Børneafdelingen, Universitetshospital Skejby.

Kravspecifikationen er vedhæftet (Word, 148 kb).

Erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige
Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud vedlægge en underskrevet erklæring på tro og love (Word, 69 kb) om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Kriterier for tildeling af opgaven:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med afdelingen det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensyntagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier):

  • Funktionalitet (prober, billedkvalitet, udvidelsesmuligheder mv.): 35 %
  • Ergonomi, Brugervenlighed: 30 %
  • Økonomi: 35 %


Kontaktoplysninger for yderligere om oplysninger:
Der kan ikke rekvireres yderligere materiale ud over det, som er tilgængelig via denne portal!

Tilbuddet skal fremsendes i 2 eksemplarer samt på elektronisk form til:

Region Midtjylland, Medicoteknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital Skejby
Brendstrupgaardsvej 100
8200 Århus N
Telefon 8949 8510
MRK ”projekt 7640”
Elektronisk dokument til: hsd@mta.aaa.dk  

Kontaktpersoner, Medicoteknisk Afd. – Telefon 8949 8510.

Projektsekretær Helle Slotsdal (E-mail: hsd@mta.aaa.dk)
Medicoingeniør Carsten Riis (E-mail: car@mta.aaa.dk).

Klinisk kontaktperson:
Afdelingslæge, Børneafd. Universitetshospital Skejby
Carsten Wagner Heuck, cwa@sks.aaa.dk  
Telefon: 8949 6727.

Frist for modtagelse af tilbud:
Mandag den 29. december 2008 kl. 12.00.


  • Publiceret: 03.12.08.
  • Revideret: