Til anvendelse hos midtVask, Nørrebrogade 44, bygn. 23, 8000 Århus C, ønsker Region Midtjylland tilbud på et system incl. styring, der automatisk kan transportere rent tøj fra tørretumblerne via en loftconvoyer frem til anvendelsesområderne. I anvendelsesområderne skal tøjet dumpes ned i hæve/sænkevogne.

Beskrivelse af opgaven
Til anvendelse hos midtVask, Nørrebrogade 44, bygn. 23, 8000 Århus C, ønsker Region Midtjylland tilbud på et system incl. styring, der automatisk kan transportere rent tøj fra tørretumblerne via en loftconvoyer frem til anvendelsesområderne. I anvendelsesområderne skal tøjet dumpes ned i hæve/sænkevogne.

Udbudsmateriale
Yderligere informationer og krav kan fås ved rekvirering af udbudsmateriale fra midtVask ved Pernille Lundvang eller Jan Bisgaard (informationerne kan også dowloades her fra siden):

Erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige
Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud vedlægge en underskrevet erklæring på tro og love (Word, 69 kb) om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Kriterier for tildeling af opgaven
Kriteriet for tildeling af opgaven er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Udvælgelses kriterier er som følger, i prioriteret rækkefølge:

  • Pris
  • Løsning af opgaven
  • Leveringstid
  • Teknisk kapacitet og serviceorganisation

Kontaktoplysninger for yderligere om oplysninger
Midtvask
Nørrebroggade 44, bygning st., 8000 Århus C
Tlf. nr. 24675411, att. Pernille Lundvang (e-mail perlu@as.aaa.dk) eller Jan Bisgaard (e-mail: jblin@as.aaa.dk)

Frist for modtagelse af tilbud
Frist for tilbudsgivning er 11. august 2008 kl. 14:00
 
Spørgsmål/svar
Anmodning om udsættelse pga sommerperiode:

Afleveringsfristen af tilbuddet ændres til, senest den 18 august kl 14:00.

Ved midtVasks bedømmelse af de indkomne løsninger:

Vil der blive lagt stor vægt på at løsningen er arbejdstidsbesparende, dvs at tøjet kommer helt hen til de enkelte arbejdsområder, og at midtVask skal bruge færrest mulige ressourcer (arbejdstid) i det daglige arbejde.

 


  • Publiceret: 04.07.08.
  • Revideret: