Til brug på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Anæstesiologisk Afdeling, Respirationscenter Vest ønsker Region Midtjylland at indkøbe udstyr til kontinuerlig ilt- og CO2-måling i forbindelse med eksisterende polysomnografisk (PSG) udstyr. Der ønskes 7 stk. transkutane monitorer og 2 stk. endtidal monitorer.

Beskrivelse af opgaven
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Anæstesiologisk Afdeling, Respirationscenter Vest ønsker at indkøbe udstyr til kontinuerlig ilt- og CO2-måling i forbindelse med eksisterende polysomnografisk (PSG) udstyr. Der ønskes 7 stk. transkutane monitorer og 2 stk. endtidal monitorer - jf. kravspecifikation (Word, 58 kb).

Ved samhandel med Region Midtjylland udfyldes en tro- og loveerklæring (Word, 69 kb). 

Kriterier for tildeling af opgaven
Valg af tilbud vil ske efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af følgende vægtede kriterier (vægtningen vises i % efter de enkelte kriterier):

  • Pris 30 %
  • Funktionalitet og kvalitet: 30 %
  • Bruger og betjeningsvenlighed: 20 %
  • Driftsikkerhed og service: 20 %

Kontaktoplysninger for yderligere oplysninger
Der kan ikke rekvireres yderligere materiale ud over det der er tilgængelig via den-ne portal!

Yderligere oplysninger vedr. krav til udstyret kan indhentes hos:
Overlæge Ole Nørregård oleno@as.aaa.dk
Afdelingssygeplejerske Charlotte Sønderskov Klitnæs cskli@as.aaa.dk 
 
Tilbuddet fremsendes i tre eksemplarer til:
Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N
8949 8510
Mrk: projektnr. 208

Yderlig henvendelse vedrørende udbudet rettes pr. mail til nedenstående kontakt-personer:
Medicoingeniør Hans Iver Jensen hij@mta.aaa.dk  
Projektsekretær Helle Slotsdal hsd@mta.aaa.dk  

Frist for modtagelse af tilbud
Onsdag d. 16. juli 2008 kl. 12:00 

 


  • Publiceret: 27.06.08.
  • Revideret: