Til brug på Patologisk Institut, Århus Universi-tetshospital, Århus Sygehus Nørrebrogade ønsker Region Midtjylland at købe 4 mikroskoper således, at de er klar til mikroskopi og diagnostik af patologiske præparater.

Beskrivelse af opgaven
Tilbuddet omfatter levering, installation og justering af 4 mikroskoper således, at de er klar til mikroskopi og diagnostik af patologiske præparater på Patologisk Institut, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Nørrebrogade.

Som en option ønskes yderligere et tilbud på 1 mikroskop.

Kravene til mikroskoperne er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag (Word, 85 kb).

Kriterier for tildeling af opgaven

Tildelingskriterier: Ordregivende myndighed vælger det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensyntagen til følgende vægtede delkriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte delkriterier):

  • Funktionalitet set i forhold til eksisterende udstyr 50 %
  • Bruger/betjeningsvenlighed 25 %
  • Tilbudspris 25 %

Kontaktoplysninger for yderligere oplysninger
Der kan ikke rekvireres yderligere materiale ud over det som er tilgængelig via denne portal!

Yderligere oplysninger vedr. krav til udstyret kan indhentes hos:
Ledende overlæge Peter Ottosen,
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Nørrebrogade,
Patologisk institut, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C.
e-mail : potto@as.aaa.dk

Tilbuddet fremsendes i to eksemplarer til:
Region Midtjylland
Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N
8949 8510
Mrk: ”projektnr. 2230”

Yderlig henvendelse vedrørende udbuddet
-rettes pr. mail til nedenstående kontaktpersoner:

Projektsekretær Helle Slotsdal hsd@mta.aaa.dk