Region Midtjylland ønsker at købe mini C-bue til Dagkirurgisk afsnit, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade. Mini C-buen skal anvendes til gennemlysning af hænder i forbindelse med operationer.

Beskrivelse af opgaven 
Indkøb af mini C-bue til Dagkirurgisk afsnit, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage Hansens gade. Mini C-buen skal anvendes til gennemlysning af hænder i forbindelse med operationer.

Krav til den kirurgisk billedforstærker:

 • Billedforstærkerformat ca. 15 cm
 • 2 monitorer
 • Papir/filmprinter
 • DICOM interface
 • Laserkors på billedforstærkerside
 • Mulighed for lagring på CD-ROM eller USB

Som prissat option skal følgende tilbydes:

 • 3 stk. blyforklæder efter kundens eget valg
 • 3 stk. thyroideabeskyttelse efter kundens eget valg
 • Forklædestativ efter kunden eget valg

Øvrige optioner ønskes beskrevet i tilbud. 

Kriterier for tildeling af opgaven:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Dagkirurgisk afsnit det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensyntagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i %  efter de enkelte kriterier):

 • Funktionalitet 20%
 • Brugervenlighed 30%
 • Kvalitet 15%
 • Pris 35%

Kontaktoplysninger for yderligere oplysninger: 
Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby,
Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N
Tlf. nummer: 89498510, Att.: Gitte Buch Starup
E-mail: gbs@mta.aa.dk

Frist for modtagelse af tilbud: 
25. marts 2008