Region Midtjylland udbyder køb af MR-scanninger.

UDBUDET ER ANNULLERET - JF. ANNULLATIONSBREV AF 03.06.08 (Pdf, 36 kb)

Beskrivelse af opgaven
Udbud af MR-scanninger i Region Midtjylland - iht. til vedhæftede udbudsmateriale (Word, 408 kb)

Kriterier for tildeling af opgaven
Ved tildeling af ordren lægges vægt på:

  • Pris (50%)
  • Kvalitet (30-35%)
  • Samarbejde og fleksibilitet (15-20%)

På baggrund af tilbudsgivers besvarelser i tilbudsbilagene - samt eventuelt supplerende materiale – vil udbyder vurdere den tilbudte ydelse.

Ordren/ordrerne tildeles således den tilbudsgiver/de tilbudsgivere, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud (jf. afsnit 3.6. Tilbudsvurdering i udbudsmaterialet).

Kontaktoplysninger for yderligere om oplysninger
Region Midtjylland
Kontor for Aktivitets- og Investeringsplanlægning
Skottenborg 26, 8800 Viborg

Kontaktpersoner:
Katrine Gimm
Tlf. (+45) 8728 4457
E-mail: Katrine.Gimm@stab.rm.dk

Peter Ravn Riis
Tlf. (+45) 8728 4459
Email: Peter.Riis@stab.rm.dk

Erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige
Tro- og loveerklæring (Word, 69 kb)

Frist for modtagelse af tilbud
30. juni 2008 kl.12.00

Spørgsmål og svar pr. 18. juni
Spørgsmål og svar til udbudet (Word, 70 kb)
 


  • Publiceret: 02.06.08.
  • Revideret: 24.06.08.