Til brug på Neurokirurgiskafdeling NK, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade (NBG) ønsker Region Midtjylland at indkøbe udstyr, der skal anvendes i forbindelse med kliniske neuronavigerede operationer samt i forskningsmæssige sammenhænge.

Beskrivelse af opgaven:
Neurokirurgiskafdeling NK, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade (NBG) ønsker at købe udstyr, der skal anvendes i forbindelse med kliniske neuronavigerede ope-rationer samt i forskningsmæssige sammenhænge. Neurokirurgiskafdeling NK foretager ca. 300 neuronavigerede indgreb årligt.

Neurokirurgiskafdeling NK ønsker tilbud på:

 • 1 stk. Neuronavigationssystem

Kliniske og funktionelle krav til systemet:

 • Systemet skal være en "stand alone" enhed med interaktiv brugerinterface.
 • Der ønskes mulighed for at registrere eksisterende instrumenter til brug i systemet.
 • Systemet skal være kompatibelt med eksisterende billedearkivsystemer på
 • Århus Sygehus NBG.
 • Systemet skal kunne integrere data fra PET og FMRI i den operative planlægning.
 • Der ønskes mulighed for, at systemet kan integreres med interoperativ billede dannelse.

Driftsikkerhedskrav:

 • Udstyret skal kunne fungere 7 dage om ugen året rundt.

Driftsudgifter:

Der ønskes oplyst:

 • En specifikation på priser på engangs utensilier.
 • En specifikation på hvilken service der ydes samt priser.

Det vil blive prioriteret, hvis firmaet kan levere gratis software og hardware opgraderinger i en periode eller til en fordelagtig pris.

Kriterier for tildeling af opgaven
Valg af tilbud vil ske efter kriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" på grundlag af følgende vægtede kriterier (vægtningen vises i % efter de enkelte kriterier):

 • Funktionalitet, driftsikkerhed og kvalitet  50 %
 • Bruger og betjeningsvenlighed   30 %
 • Driftsomkostninger/service   20 %

Kontaktoplysninger for yderligere om oplysninger:
Der kan ikke rekvireres yderligere materiale.

Yderligere oplysninger vedr. krav til udstyret kan indhentes hos:
Professor, overlæge Jens Christian Sørensen jcsor@as.aaa.dk

Tilbuddet fremsendes i to eksemplarer til:
Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Århus N
8949 8510
Mrk: projektnr. 1900

Yderlig henvendelse vedrørende udbuddet rettes pr. mail til nedenstående kon-taktpersoner:

Frist for modtagelse af tilbud:
28. marts 2008 kl. 12.00