Region Midtjylland udbyder konsulentopgave vedr. udvikling af koncept for employer branding.

Beskrivelse af opgaven

Region Midtjylland ønsker at rumme attraktive arbejdspladser. Det er derfor besluttet, at der skal arbejdes langsigtet og strategisk med employer branding for at tiltrække nye medarbejdere og fastholde eksisterende.

Region Midtjylland udbyder en konsulentopgave som indeholder følgende elementer:

 • Udarbejde et unikt og kreativt koncept for employer branding i Region Midtjylland herunder blandt andet budskab (job-pay-off), oplæg til imageskabende annoncer/elementer og modulering af jobannoncer med udgangspunkt i regionens værdigrundlag
 • Kanalstrategi – der skal laves et forslag til kanaler og medier. Indrykninger i div. medier mv. ligger uden for denne opgave.
 • Koncept for implementering af employer branding internt i organisationen for at skabe ejerskab
 • Koncept for det gode stillingsopslag.

Der skal indsendes max. 2 sider med en beskrivelse af processen, og hvilke elementer et employer branding koncept vil komme til at indeholde. Pristilbud, referencer samt eksempler på lignende opgaver kan vedhæftes som bilag. Det forventes ikke, at der på nuværende tidspunkt udarbejdes et kreativt oplæg til konceptet.

Der skal angives et prisoverslag for:

 • Udarbejdelse af employer branding koncept
 • Udarbejdelse af kanalstrategi
 • Koncept for implementering
 • Koncept for arbejdet med at sikre bedre stillingsopslag

Det er muligt at bryde opgaven op i mindre delelementer. Desuden kan tilbuddet indeholde forskellige pakker.

Det kreative koncept skal følge og overholde retningslinjerne for Region Midtjyllands grafiske designlinje. Yderligere information kan ses på denne side: http://www.rm.dk/om+regionen/aktuelt/designguide  

Desuden skal priser for yderligere ydelser angives – eksempelvis med en timepris.

Projektbeskrivelse

Se projektbeskrivelsen her.

Kriterier for tildeling af opgaven

Ud fra de indkomne tilbud vil 2-4 kvalificerede bureauer blive indbudt til et møde, hvor de kan præsentere og uddybe tilbuddet.

Der vil blive lagt vægt på følgende i udvælgelsen:

 • Erfaring med at udvikle employer branding koncepter for store organisationer - referencer
 • Referencer – dokumenteret gennem eksempler på lignende opgaver
 • Beskrivelse af proces og metode til løsning af opgaven – herunder fokus på det strategiske

Tildeling af opgaven vil ske ud fra: Det økonomisk mest fordelagtige i forhold til nedenstående kriterier:

 • Kvalitet (herunder originalitet) – 50 %
 • Pris – 50 %

Den virksomhed, som Region Midtjylland giver tilsagn om tildeling, inviteres til en forhandling med henblik på at få udarbejdet en kontrakt, hvor den konkrete arbejdsfordeling specificeres og økonomien bliver lagt endeligt fast.

Kontaktoplysninger for yderligere om oplysninger

Lene Sisseck Vesth
Kommunikation, Skottenborg 26, 8800 Viborg
Tlf.8728 5815
Lene.vesth@stab.rm.dk 

Frist for modtagelse af tilbud

 Tilbudsfrist torsdag den 18. december 2008 kl. 12.00. 

Tilføjelse pr. 28. november 2008

Tro og love erklæring (Word, 69 kb)

 


 • Publiceret: 26.11.08.
 • Revideret: 28.11.08.