Til brug på Regionshospitalet Silkeborg ønsker Region Midtjylland at købe 1 stk. UL-apparat inkl. levering og montering.

Beskrivelse af opgaven
Levering og installation af 1 stk. UL-apparat til Regionshospitalet Silkeborg

Kravspecifikation
Se vedhæftede dokument (Word, 91 kb)

Kriterier for tildeling af opgaven
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med afdelingen det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensyntagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier):

  • Funktionalitet (prober, biopsistyr, billedkvalitet, udvidelsesmuligheder mv.): 35 %
  • Ergonomi, Brugervenlighed: 35%
  • Pris / Økonomi: 30 %

Kontaktoplysninger for yderligere om oplysninger
Der kan ikke rekvireres yderligere materiale ud over det som er tilgængelig via denne portal!

Tilbuddet skal fremsendes elektronisk til:
mta@mta.aaa.dk og c.c. til medicoingeniør Jesper Elliot Petersen jep@mta.aaa.dk

Kontaktpersoner
Ledende overlæge på Regionshospitalet Silkeborg, RA Tonny Hansen, RTTHA@sc.aaa.dk
Medicoingeniør Jesper Elliot Petersen jep@mta.aaa.dk

Erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige
Tro- og loveerklæring (Word, 69 kb)

Frist for modtagelse af tilbud
fredag den 4. juli 2008, kl. 12.00

 


  • Publiceret: 23.06.08.
  • Revideret: