Til anvendelse hos midtVask, Nørrebrogade 44, bygn. 21 kld., 8000 Århus C, ønsker Region Midtjylland at indkøbe vognvasker til transportreoler.

Beskrivelse af opgaven
midtVask ønsker tilbud på en vognvasker til vask, desinfektion og tørring af snavsede reoler. Vognvaskeren skal have automatisk ind- og udføring.

Yderligere informationer og krav kan fås ved rekvirering af udbudsmateriale fra midtVask ved Pernille Lundvang eller Jan Bisgaard.

Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud vedlægge en underskrevet erklæring på tro og love (Word, 69 kb) om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Kriterier for tildeling af opgaven
Kriteriet for tildeling af opgaven er det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Udvælgelses kriterier er som følger, i prioriteret rækkefølge: 

  1. Pris
  2. Vognvaskerens kvalitet, kapacitet og energiforbrug
  3. Leveringstid
  4. Service og serviceorganisation

Kontaktoplysninger for yderligere om oplysninger
midtVask
Nørrebrogade 44, bygning 21 st; 8000 Århus C
Tlf nr. 24675411 Att. Pernille Lundvang (E-mail: perlu@as.aaa.dk) eller Jan Bisgaard (E-mail: jblin@as.aaa.dk)

Frist for modtagelse af tilbud
Frist for tilbudsgivning er 8. september 2008 kl. 14:00

 


  • Publiceret: 12.08.08.
  • Revideret: