Til anvendelse på Region Midtjyllands implanterende hjertemedicinske centre på Århus Universitetshospital, Skejby samt Regionshospitalerne i Herning og Viborg, udbydes indkøb af pacemakere, ICD’ere og elektroder.

Til anvendelse på Region Midtjyllands implanterende hjertemedicinske centre på Århus Universitetshospital, Skejby samt Regionshospitalerne i Herning og Viborg, udbydes indkøb af pacemakere, ICD’ere og elektroder.

Hent udbudsmaterialet samlet som ét dokument her (Zip,  286 kb) - eller enkeltvis herunder:

Rettelse pr. 26. november 2008:

Udbudsmaterialet med tilhørende bilag og udkast til kontrakt med tilhørende bilag - er dags dato erstattet ovenfor. Ændringerne er ikke af indholdsmæssig karakter.

Tilføjelse pr. 26. november 2008:

Udbudsbekendtgørelse fra EU-tidende (Pdf, 51 kb)

Udbudspræsentation:

Såfremt interesserede tilbudsgivere ikke har kunnet deltage i udbudspræsentationen den 27. november 2008 kl. 14.00, vil der eventuelt blive afholdt en ny præsentation den 8. december 2008 kl. 13.00. Tilmelding til den eventuelle præsentation den 8. december 2008 er nødvendig, da denne kun afholdes, såfremt der er tilmeldte. Tilmelding kan ske til Kirsten.Holme@stab.rm.dk

Supplerende oplysninger pr. 28. november 2008:


Rettelse pr. 28. november 2008:
Udkast til kontrakt med tilhørende bilag og tilbudslisten er dags dato erstattet ovenfor.

Ny tilbudsfrist: 13. januar 2009 kl. 14.30
Ny produktpræsentationsdag: 2. februar 2009

Spørgsmål og svar pr. 19. december 2008:

Spørgsmål og svar pr. 2. januar 2009:

Tilføjelse 7. januar 2009:

 I forhold til svaret på spørgsmål 42, så er der tale om et nyt kontraktbilag 8, da der ikke allerede eksisterer ét.

 


  • Publiceret: 21.11.08.
  • Revideret: 07.01.09.