Til anvendelse på hospitaler og institutioner udbyder Region Midtjylland indkøb af sundhedsfaglige vikarydelser. Der ønskes indgået rammeaftaler - formentlig med 3-4 leverandører.

Til anvendelse på hospitaler og institutioner udbyder Region Midtjylland indkøb af sundhedsfaglige vikarydelser. Der ønskes indgået rammeaftaler - formentlig med 3-4 leverandører:

Hent udbudsmaterialet samlet som ét dokument her (Zip, 672 kb) - eller enkeltvis herunder:

Spørgsmål og svar pr. 3. november 2008
Anonymiserede spørgsmål og svar til udbudsmaterialet (Pdf, 128 kb)

Uddybende svar på spørgsmål 34 og 56 - 5. november 2008

Uddybende svar på spørgsmål 34 og 56 (Pdf, 128 kb)

FEA-aftalen findes på nedenstående link:
http://www.rm.dk/om+regionen/organisation/hr/løn-+og+personaleforhold/løn-+og+overenskomstforhold/forhåndsaftaler


  • Publiceret: 29.09.08.
  • Revideret: 05.11.08.