Region Midtjylland ønsker at indgå rammeaftaler - formentlig med 2-3 leverandører - for tolkeydelser (herunder også gerne døvetolkning), og aftalerne skal omfatte levering af ydelser bl.a. til alle Region Midtjyllands institutioner – dog vil det primært dreje sig om hospitalerne samt de praktiserende læger og speciallæger.

Region Midtjylland ønsker at indgå rammeaftaler - formentlig med 2-3 leverandører - for tolkeydelser (herunder også gerne døvetolkning), og aftalerne skal omfatte levering af ydelser bl.a. til alle Region Midtjyllands institutioner – dog vil det primært dreje sig om hospitalerne samt de praktiserende læger og speciallæger:

Spørgmål og svar pr. 20. juni 2008

 


  • Publiceret: 14.05.08.
  • Revideret: 23.06.08.