Region Midtjylland ønsker at anskaffe udstyr til måling af syrebasestatus. Udstyret skal anvendes på Regionshospialet Holstebro, Klinisk Biokemisk afdeling, Intensiv afdeling & FAME. Der ønskes et samlet tilbud på: 3. stk. Blodgasanalyse udstyr Tilbuddet skal omfatte levering, montering og justering af alt ordret udstyr klar til kliniske målinger af pH, blodgasser, oximetri, elektrolytter og metabolitter.

Region Midtjylland ønsker at anskaffe udstyr til måling af syrebasestatus.

Udstyret skal anvendes på Regionshospialet Holstebro, Klinisk Biokemisk afdeling, Intensiv afdeling & FAME.

Der ønskes et samlet tilbud på:

3. stk. Blodgasanalyseudstyr

Tilbuddet skal omfatte levering, montering og justering af alt ordret udstyr klar til kliniske målinger af pH, blodgasser, oximetri, elektrolytter og metabolitter.

Hent det samlede materiale her (Zip 129 kb)
eller som enkelt bilag herunder:

Kriterier for tildeling:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med afdelingernee det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

  • Økonomi: 40 %
  • Funktionalitet & betjeningsvenlighed: 45 %
  • Uddannelse: 5 %
  • IT/software & service: 10

Kontaktoplysninger:
Yderligere oplysninger vedr. krav til udstyret kan indhentes hos:

Ledn. Overlæge Ole Aagaard - mail: oaa@ringamt.dk
Medicoingeniør Rikke Koch Jensen - mail: rikke.jensen2@stab.rm.dk
tlf.: +45 8949 8506

Yderlig henvendelse vedrørende udbuddet rettes pr. mail til nedenstående kontaktpersoner:
Projektsekretær Helle Slotsdal - mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk
tlf.: +45 8949 8512

Tilbudsfrist:
13. oktober 2009 kl. 12.00

Tilbuddet afleveres i to papireksemplarer samt i elektronisk form (mail, cd/usb)
til:

Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N
8949 8510
Att.: Helle Slotsdal
Mrk: projektnr. 4661/4708 

 


  • Publiceret: 22.09.09.
  • Revideret: