Region Midtjylland ønsker tilbud på en kirurgisk C-bue til Orthopædkirurgisk Afdeling E-OP, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade, 8000 Århus C.

Region Midtjylland ønsker tilbud på en kirurgisk C-bue til Orthopædkirurgisk Afdeling E-OP, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade, 8000 Århus C.
 
Beskrivelse af opgaven:
Der skal indkøbes en kirurgisk C-bue til Orthopædkirurgisk Afdeling E-OP, Århus Universi-tetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade, 8000 Århus C.

C-buen skal kunne anvendes af samtlige sektorer på Orthopædkirurgisk Afdeling. Dette omfatter: 

 • Børn (fra 3 mdr. gamle og opefter) 
 • Tumor- og infektionskirurgi 
 • Fod- og ankelkirurgi 
 • Traume- og rygkirurgi 
 • Skulder- og albuekirurgi

Krav til den kirurgiske C-bue:

 • Billedfeltstørrelse ca. 23 cm.
 • 2 monitorer.
 • Papir/filmprinter.
 • Mulighed for lagring på CD-ROM eller USB ønskes belyst.
 • Alle optioner ønskes prissat i tilbuddet.
 • Tilbuddet skal inkludere anmeldelsesgebyr til SIS.
 • PACS/RIS kompatibelt, nyeste DICOM version.
 • Minimum DICOM store, DICOM print samt DICOM worklist.
 • Tilbuddet skal inkludere undervisning for brugere og medicoteknikere.

Kriterier for tildeling af opgaven:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Orthopædkirurgisk Afdeling det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

 • Funktionalitet 30 %
 • Kvalitet 30 %
 • Pris 40 %

Der skal afgives Tro- og Loveerkæring (Word 70 kb).

Der indkøbes i henhold til Århus Amts Standardbetingelser (Pdf 97 kb.).

Tilbuddet fremsendes i to papir eksemplarer samt et elektronisk eksemplar til:
Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N.
8949 8510
Mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk  
Mrk: projektnr. 4882/2009

Yderlig henvendelse vedrørende udbuddet rettes pr. mail til nedenstående kontaktperson:
Medicoingeniør Gitte Buch Starup, 8949 8510
e-mail: gitte.starup@stab.rm.dk  

Frist for modtagelse af tilbud:
30. marts 2009 kl. 12.00


 • Publiceret: 03.03.09.
 • Revideret: