Der skal indkøbes en 2 kirurgisk C-buer til Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ.

Der skal indkøbes en 2 kirurgisk C-buer til Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ.

De 2 C-buer skal kunne anvendes af samtlige sektorer på Orthopædkirurgisk Afdeling samt på Urologisk Afdeling.
Dette omfatter:

 • Børn (fra 3 mdr. gamle og opefter)
 • Tumor- og infektionskirurgi
 • Fod- og ankelkirurgi
 • Traumekirurgi 
 • Skulder- og albuekirurgi
 • Urologiske indgreb (bl.a. stenfjernelse)

Krav til de kirurgiske C-buer:

 • Billedforstærkerformat 23 cm.
 • 2 monitorer.
 • Mulighed for monitor/monitorer på C-buen beskrives.
 • Papir/filmprinter.
 • Beskriv mulighederne for lagring på CD-ROM eller USB.
 • Beskriv mulighederne for visning af andre videoinput (skopbilleder i forbindelse med f.eks cystoskopi) på den ene af røntgenmonitorerne.
 • Alle optioner ønskes prissat i tilbuddet.
 • Tilbuddet skal inkludere anmeldelsesgebyr til SIS.
 • Tilbuddet skal inkludere undervisning for brugere og medicoteknikere.
 • PACS/RIS kompatibelt, tilbuddet skal inkludere nyeste DICOM version.
 • Krav til IT/netværk kan læses i vedlagte bilag F, som samtidig bedes besvaret og afleveret sammen med tilbuddet.

Kriterier for tildeling af opgaven:

Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Orthopædkirurgisk Afdeling og Urologisk Afdeling det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

 • Funktionalitet 30 %
 • Kvalitet 30 %
 • Pris 40 % 

Bilag til annonceringen kan hentes samlet som ét dokument her (Zip, 105 kb) - eller enkeltvis herunder:

Bilag F krav til it og netværk (Word 78 kb).

Der skal afgives  Tro- og loveerklæring (Word 64 kb).

Der indkøbes i henhold til Århus Amts Standardbetingelser (Pdf 97 kb).

Kontaktoplysninger for yderligere oplysninger:
Der kan ikke rekvireres yderligere materiale ud over det som er tilgængelig via denne portal!

Tilbuddet fremsendes i tre papir eksemplarer samt et elektronisk eksemplar til:
Region Midtjylland,
Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N.
8949 8510
Mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk  
Mrk: projektnr. 4220/2009

Yderligere henvendelse vedrørende udbuddet rettes pr. mail til nedenstående kontaktperson:

Medicoingeniør Gitte Buch Starup, 89498510
e-mail: gitte.starup@stab.rm.dk  

Frist for modtagelse af tilbud:
14. april 2009 kl. 12.00 • Publiceret: 13.03.09.
 • Revideret: