Region Midtjylland ønsker at anskaffe udstyr til Digital slide scanning og automatiseret billedbehandling. Udstyret skal anvendes på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Patologisk Institut, Nørrebrogade, 8000 Århus C.

Region Midtjylland ønsker at anskaffe udstyr til Digital slide scanning og automatiseret billedbehandling.
Udstyret skal anvendes på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Patologisk Institut, Nørrebrogade, 8000 Århus C.

Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter:

Kriterier for tildeling af opgaven:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med afdelingen det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

  • Økonomi: 30 %
  • Funktionalitet & betjeningsvenlighed: 20 %
  • IT/software: 40 %
  • Service: 10 %

Yderligere oplysninger vedr. krav til udstyret kan indhentes hos:
Medicoingeniør Rikke Koch Jensen mail: rikke.jensen2@stab.rm.dk
tlf: +45 8949 8506

Yderligere henvendelse vedrørende udbuddet rettes pr. mail til begge nedenstående kontaktpersoner:
Medicoingeniør Rikke Koch Jensen mail: rikke.jensen2@stab.rm.dk
tlf: +45 8949 8506
Projektsekretær Helle Slotsdal mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk
tlf. +45 8949 8512

Tilbuddet fremsendes i to papireksemplarer samt i elektronisk form (USB/CD-ROM):
Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N
8949 8510
Mrk: projektnr. 7689

Tilbudsfrist:
Tirsdag den 15. december 2009, kl. 12.00.

 

  • Publiceret:  26.11.09
  • Revideret: