Region Midtjylland ønsker af anskaffe 1 stk. high-end Ekko-ultralydsapparat, fuldt udstyret med prober og softwareoptioner til live 3D/4D ekkoundersøgelse og avancerede kvantitative undersøgelser- og analyse. Der ønskes endvidere tilbud på separat ekko-arbejdsstation med samme analysefunktionalitet som ekkoapparatet.

Region Midtjylland ønsker af anskaffe 1 stk. high-end Ekko-ultralydsapparat, fuldt udstyret med prober og softwareoptioner til live 3D/4D ekkoundersøgelse og avancerede kvantitative undersøgelser- og analyse. Der ønskes endvidere tilbud på separat ekko-arbejdsstation med samme analysefunktionalitet som ekkoapparatet. 

Kriterie for tildeling af opgaven:

Ordregivende myndighed vælger det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensyntagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier) 

  • Funktionalitet: 45 %:
  • Ergonomi, Brugervenlighed: 25 %
  • Økonomi: 30 %

Kontaktoplysninger:

Yderligere oplysninger vedr. krav til udstyret kan indhentes hos:

Ole May, Overlæge, ph.d.
Medicinsk afdeling
Hospitalsenheden Vest,
Regionshospital Herning
Telefon 26175575
hecom@ringamt.dk


Tilbuddet fremsendes i to eksemplarer samt i elektronisk form evt. usb/cd/mail  til:

Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N.
8949 8510
Mrk: projektnr. 7653

Frist for aflevering af tilbud: 17. august 2009 kl. 12.00.

Yderligere henvendelse vedrørende udbuddet rettes pr. mail til nedenstående kontaktpersoner:

Medicoingeniør Carsten Riis - carsten.riis@stab.rm.dk
Projektsekretær Helle Slotsdal  - helle.slotsdal@stab.rm.dk


Yderligere oplysninger pr. 12/8:
Tilbud afgives i henhold til Region Midtjyllands standardbetingelser af maj 2009 (Pdf, 180 kb).


  • Publiceret: 10.07.09.
  • Revideret: 12.08.09