Region Midtjylland skal for en beløbsramme på kr. 1,5 million indkøbe et nyt/brugt gennemlysningsleje til Regionshospitalet Holstebro, Billeddiagnostisk afdeling, rum 6, Lægårdsvej 12, 7500 Holstebro.

Region Midtjylland skal for en beløbsramme på kr. 1,5 million indkøbe et nyt/brugt gennemlysningsleje til Regionshospitalet Holstebro,  Billeddiagnostisk afdeling, rum 6, Lægårdsvej 12, 7500 Holstebro.


BERIGTIGELSE:
Tilbudspræsentationen finder sted den 8. oktober 2009 på Regionshospitalet Holstebro,
og ikke som anført 8. september.
Krav til gennemlysningslejet:

Udstyret skal bruges til følgende typer undersøgelser:

 • Pyelografi
 • Urethrografi
 • Miction Cysto urethografi (MCU)
 • Anlæggelse af nefrostomi
 • Gastrointestinale undersøgelser
 • Esophagus undersøgelser
 • Orthopædkirurgiske undersøgelser (Femur)

Der skal tilbydes et overbords gennemlysningsleje med indbygget kassetteskuffe til CR-kassetter.

Der ønskes prissat option på:

 • Undervisning af medicotekniker i ”first line service”.
 • Fysikerkursus. 
 • CR-reader og CR-kassetter til anvendelse i rummet.
 • Nedtagning af det eksisterende gennemlysningsleje
 • Evt. andre optioner som tilbudsgiver finder relevante

Alle optioner ønskes prissat separat i tilbuddet.


Tilbuddet skal inkludere:

 • Anmeldelsesgebyr til SIS. 
 • Undervisning for brugere.
 • Indretningsforslag.

Hent det samlede materiale her (Zip 2.613 kb.)


Tilbudspræsentation:
Den 8. september 2009 på Regionshospitalet Holstebro
 
Besigtigelse:
Ønskes afholdt i uge 43.
Det er et krav, at besigtigelse kan ske indenfor EU's grænser.
Tilbudsgiver afholder egne udgifter i forbindelse med besigtigelse (rejse og ophold).

Kriterier for tildeling af opgaven:

Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Billeddiagnostisk Afdeling det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

 • Funktionalitet 30 %
 • Kvalitet 30 %
 • Økonomi 40 %

Der indkøbes i henhold til Region Midtjyllands standardbetingelser.

Tilbuddet fremsendes i tre papir eksemplarer samt et elektronisk eksemplar (USB/CD-ROM) til:

Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N.
8949 8510
Mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk
Mrk: projektnr. 4724/2009

Tilbudsfrist:
28. september 2009 kl. 12.00

Yderligere henvendelse vedrørende udbuddet rettes pr. mail til nedenstående
kontaktperson:

Klinisk ingeniør, medicoingeniør Gitte Buch Starup
e-mail: gitte.starup@stab.rm.dk 


 • Publiceret: 09.09.09.
 • Revideret: 11.09.09