Region Midtjylland genudbyder rådgivning (totalrådgivning) vedrørende etablering af 8 nye boliger ved Gården Paderup, Nedergårdsvej 8, 8900 Randers. Revision af dette genopslag består primært i at projektering er ændret til totalrådgivning.

Beskrivelse af opgaven:
Genopslag

Revision af dette genopslag består primært i at projektering er ændret til totalrådgivning.

Region Midtjylland udbyder rådgivning (totalrådgivning) vedrørende etablering af 8 nye boliger ved Gården Paderup, Nedergårdsvej 8, 8900 Randers.

I alt brutto ca. 830 m².

Institutionen er et døgntilbud for mennesker med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau med problemskabende adfærd.

Totalrådgivningen skal bygge videre på vedlagte byggeprogram og følge intensionerne i PAR/FRI ydelsesbeskrivelse april 2006, herunder byggeledelse og fagtilsyn. Landskabsarkitektarbejde betragtes ligeledes som en del af ydelsen.

Byggeprogram vedlægges (Pdf, 34 kb).

Krav:
Firmaet skal have haft en omsætning på minimum 5 millioner de seneste 3 år samt vedlægge en tro og loveerklæring (Word, 69 kb).

Dokumenteret erfaring med institutionsbyggeri.

Kriterier for tildeling af opgaven:
Det økonomiske mest fordelagtige tilbud.

Underkriterier:
Fast pris (vægtes med 40%)

Kvalitet (vægtes med 60%)
Skal minimum indeholde:
Organisering af opgaven – CV på personer der involveres i opgavens løsning
Referencer med lignende opgaver, samt erfaring/kvalifikationer/beskrivelse af miljørigtig projektering.

Det skal præciseres, at det ikke er en prækvalifikation.

Kontakt for yderligere oplysninger:
Region Midtjylland
Skottenborg 26, 8800 Viborg
Att.: Anders Eklund
Tlf. 8728 5468
E-mail: Anders.eklund@stab.rm.dk

Frist for modtagelse af tilbud
Fredag den 25. september 2009.


  • Publiceret: 18.09.09.
  • Revideret: