Region Midtjylland ønsker at anskaffe en High-end ekko-scanner til Ekkoklinikken, Medicinsk Kardiologisk afd. A Århus Sygehus THG. Ekkoklinikken udfører kvantitative kardiologiske ekkoundersøgelser på voksne patienter med hjertelidelser. Afdelingen råder over 3 ældre high-end ekkoscannere tilsluttet PACS-netværk, med en dedikeret arbejdsstation til kvantitative analyser og diagnostik. Afdelingen ønsker i for-bindelse med hjertepakken at udvide kapaciteten med et avanceret ekkoapparat. Til det nye ap-parat ønskes også mulighed for analysefunktionalitet på ekstern arbejdsstation

Region Midtjylland ønsker at anskaffe en High-end ekko-scanner til Ekkoklinikken, Medicinsk Kardiologisk afd. A Århus Sygehus THG.

Ekkoklinikken udfører kvantitative kardiologiske ekkoundersøgelser på voksne patienter med hjertelidelser. Afdelingen råder over 3 ældre high-end ekkoscannere tilsluttet PACS-netværk, med en dedikeret arbejdsstation til kvantitative analyser og diagnostik. Afdelingen ønsker i forbindelse med hjertepakken at udvide kapaciteten med et avanceret ekkoapparat. Til det nye apparat ønskes også mulighed for analysefunktionalitet på ekstern arbejdsstation

Yderligere krav til udstyret/leverencen:

Krav til Ekkoapparat og arbejdsstation:

 • Apparatet skal være udstyret med en standard 2D phased array ekko-probe til voksne. 
 • Apparatet skal være udstyret med applikationsudvidelser til avancerede ekko-undersøgelser og diagnostik (eksempelvis tissue Doppler, TVI, stress ekko etc.) 
 • Apparatet og arbejdsstationen skal være PACS/RIS kompatibelt, nyeste DICOM version. (minimum DICOM store, DICOM print samt DICOM worklist) 
 • Der skal være mulighed for kvantitative undersøgelser på PACS-lagrede data fra både arbejdsstation og apparat (lagring i rådataformat)

 • Tilbuddet skal inkludere applikationstræning for brugere og servicekursus for 1-2 medico-teknikere. 
 • Tilbuddet skal indeholde priser på ombytningsprober svarende til de tilbudte. 
 • Tilbuddet skal indeholde datablade og listepriser på tilbudt udstyr og optioner.
 • Tilbuddet skal angive forventet leveringstid for det tilbudte udstyr. 

Opitoner:

 • Der ønskes 3D/4D probe som option, prissat med fuld 3D/4D softwarepakke.
 • Der ønskes option på passende TEE ekkoprobe til voksne.
 • Der ønskes option på ekstra softwarelicenser svarende til arbejdsstationens analysesoftware.
 • Region Midtjylland forbeholder sig ret til at købe yderligere udstyr som specificeret i Tilbudsgivers tilbud indenfor ét år fra godkendt afleveringsforretning for det installerede udstyr, til samme pris og på samme vilkår.

Udbudsmateriale: 
Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter der kan hentes enkeltvis her:

Kriterier for tildeling af opgaven:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med afdelingen det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

 • Økonomi 30 %
 • Ergonomi og brugervenlighed 25 %
 • Funktionalitet 45 %

Kontaktoplysninger:
Yderligere oplysninger vedr. krav til udstyret kan indhentes hos:

Overlæge Ole Gøtzsche, Medicinsk Kardiologisk Afdeling A,
email: olegoetz@rm.dk

Yderligere henvendelse vedrørende udbuddet rettes pr. mail til nedenstående kon-taktpersoner:

Medicoingeniør Carsten Riis carsten.mail: riis@stab.rm.dk  tlf.: 8949 8510
Projektsekretær Helle Slotsdal mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk  tlf.: 8949 8510

Aflevering:

Tilbuddet fremsendes i to eksemplarer samt i elektronisk format (USB/CD-ROM) til:

Region Midtjylland
Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N.
Att.: Helle Slotsdal
Mrk: projektnr. 7695 

Tilbudsfrist:
Tirsdag den 15. december 2009 kl. 12.00

 


 • Publiceret: 24.11.09.
 • Revideret: