Én high-end samt tre mobile ul-scannere. Region Midtjylland øsker at indkøbe en High-end scanner til avanceret føtal diagnostik som nakkefoldskanning og mis-dannelsesscanning samt gynækologiske sygdomme, herunder udredning på mistanke om malign sygdom. Scanneren skal kunne anvendes til skanning af lever, nyrer og abdomina-lindhold. Scanneren skal anvendes til føtale og maternale flowundersøgelser med henholdsvis abdominale- og vaginale prober. samt tre mobile midrange ultralydsscannere til udredning, kontrol og behandling af kvinder med gynækologisk sygdom, herunder udredning på mistanke om malign sygdom. Scanneren skal kunne anvendes til scanning af lever, nyrer samt abdominalindhold, samt bå-de tidlige og sene obstetriske scanninger. Scannerne skal anvendes til flowundersøgelser med henholdsvis abdominale og vaginale prober.

Region Midtjylland øsker at indkøbe en High-end scanner til avanceret føtal diagnostik som nakkefoldskanning og mis-dannelsesscanning samt gynækologiske sygdomme, herunder udredning på mistanke om malign sygdom. Scanneren skal kunne anvendes til skanning af lever, nyrer og abdomina-lindhold. Scanneren skal anvendes til føtale og maternale flowundersøgelser med henholdsvis abdominale- og vaginale prober.

samt

tre mobile midrange ultralydsscannere til udredning, kontrol og behandling af kvinder med gynækologisk sygdom, herunder udredning på mistanke om malign sygdom. Scanneren skal kunne anvendes til scanning af lever, nyrer samt abdominalindhold, samt bå-de tidlige og sene obstetriske scanninger. Scannerne skal anvendes til flowundersøgelser med henholdsvis abdominale og vaginale prober.

Udstyret indkøbes til
Regionshospitalet Viborg
Kvindeafdelingen - afdeling Y
Heibergs Allé 4
8800 Viborg

Udbudsmateriaele:
Udbuddet består af følgende dokumenter:

Det samlede udbudsmateriale kan hentes her (ZIP 117 kb)

Kriterier for tildeling af opgaven:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med afdelingen det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

• Funktionalitet (prober, billedkvalitet, udvidelsesmuligheder mv.) 40 %
• Ergonomi, Brugervenlighed 30%
• Økonomi 30 %

Kontaktoplysninger:
Yderligere oplysninger vedr. krav til udstyret kan indhentes hos:

Medicoingeniør Kasper Borring Dall
kasper.dall@stab.rm.dk

Klinisk Kontaktperson:
Ledende Overlæge Lars Schierup
lars.schierup@viborg.rm.dk  
Kvindeafdeling Y, Regionshospitalet Viborg
Heibergs Allé 4
8800 Viborg

Yderligere henvendelse vedrørende udbuddet rettes pr. mail til nedenstående kon-taktpersoner:

Medicoingeniør Kasper Borring Dall
kasper.dall@stab.rm.dk
og
Projektsekretær Helle Slotsdal
helle.slotsdal@stab.rm.dk 

Aflevering: 
Tilbuddet fremsendes i to papireksemplarer samt i elektronisk form (mail/USB/CD-ROM) til:

Region Midtjylland
Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N:
Mrk: projektnr. 4754
helle.slotsdal@stab.rm.dk 

Tilbudsfrist:

Mandag den 9. november 2009 kl. 12.00  • Publiceret: 12.10.09
  • Revideret: