Region Midtjylland ønsker at indkøbe 2 stk. tørretumblere og sugesystem på midtVask, Nørrebrogade 44, bygning 21, kld., 8000 Århus C.

Beskrivelse af opgaven:
Indkøb af 2 stk. tørretumblere og sugesystem på midtVask, Nørrebrogade 44, bygn. 21 kld., 8000 Århus C,

midtVask ønsker tilbud på 2 tørretumblere til portionsstørrelse ca. 50 kg. Tørretumblerne skal fødes automatisk fra eksisterende fordelervogn og én af dem via sugesystem.

Yderligere informationer og krav kan fås ved rekvirering af udbudsmateriale fra midtVask ved Pernille Lundvang eller Jan Bisgaard.

Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud vedlægge en underskrevet erklæring på tro og love (Word, 69 kb) om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Kriterier for tildeling af opgaven:
Kriteriet for tildeling af opgaven er det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Udvælgelseskriterier er som følger, i prioriteret rækkefølge:

  • Pris
  • Kapacitet og energiforbrug og den tekniske løsning.
  • Leveringstid
  • Service og serviceorganisation.

Kontaktoplysninger for yderligere om oplysninger:
midtVask
Nørrebrogade 44, bygning 21 st.,
8000 Århus C
Tlf nr. 24675411.
Att. Pernille Lundvang (E-mail: perlu@as.aaa.dk) eller
Jan Bisgaard (E-mail: jblin@as.aaa.dk)

Frist for modtagelse af tilbud:
Mandag den 6. april 2009 kl. 12:00.

 


  • Publiceret: 18.03.09.
  • Revideret: