Indkøb af udstyr til præparatrøntgen (Specimen radiography equipment). Til brug på Radiologisk afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade ønsker Region Midtjylland tilbud på levering og installation af 1 stk. digital røntgensystem.

Beskrivelse af opgaven:
I forbindelse med brystkræftscreening i Region Midtjylland udføres stereotaktiske brystbiopsier på Radiologisk afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade. For at kunne røntgenundersøge de udtagne prøver fra brystvæv og små operationspræparater, ønskes tilbud på levering og installation af 1 stk. digital røntgensystem.

Tilbuddet skal inkludere anmeldelsesgebyr til SIS. Krav til IT/netværk kan læses i vedlagte bilag F (Word 78 kb) som samtidig bedes besvaret og afleveret sammen med tilbuddet.

Erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige
Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud vedlægge en underskrevet erklæring på tro og love (Word, 69 kb) om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Standardbetingelser (Pdf, 97 kb)

Kriterier for tildeling af opgaven:
Ordregivende myndighed vælger det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensyntagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier):

  • Funktionalitet: 30 %
  • Kvalitet: 30 %
  • Pris: 40 %

Kontaktoplysninger for yderligere oplysninger:
Der kan ikke rekvireres yderligere materiale ud over det som er tilgængelig via denne portal!

Tilbuddet fremsendes i to papir eksemplarer og et elektronisk eksemplar til:
Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N.
8949 8510
Mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk  
Mrk: projektnr. 1750/2008

Yderligere henvendelse vedrørende udbuddet rettes pr. mail til nedenstående kontaktpersoner:
Medicoingeniør Gitte Buch Starup, 89498510 e-mail: gitte.starup@stab.rm.dk  

Frist for modtagelse af tilbud:
Fredag den 20. marts 2009 kl. 12.00.

 


  • Publiceret: 20.02.09.
  • Revideret: