Kappillærelektroforese/sekvensanalyse apparat. Region Midtjylland ønsker at indkøbe et kappillærelektroforese apparat til analyse af DNA sekvenser og DNA fragmenter. Udstyret skal erstatte et ældre udstyr med lav kapacitet. Udstyret anvendes til molekylære genetiske analyser, rekvireret rutinemæssigt fra bl.a. medi-cinsk afdeling A og C, og desuden fra eksterne rekvirenter over hele landet. Udstyret skal placeres på: Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Klinisk Biokemisk Afdeling, Molekylærlab. Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C.

Kappillærelektroforese/sekvensanalyse apparat.
Region Midtjylland ønsker at indkøbe et kappillærelektroforese apparat til analyse af DNA sekvenser og DNA fragmenter. Udstyret skal erstatte et ældre udstyr med lav kapacitet. Udstyret anvendes til molekylære genetiske analyser, rekvireret rutinemæssigt fra bl.a. medicinsk afdeling A og C, og desuden fra eksterne rekvirenter over hele landet.

Udstyret skal placeres på:
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus,
Klinisk Biokemisk Afdeling, Molekylærlab.
Tage-Hansens Gade 2
8000 Århus C.

Der ønskes tilbud på:

  • 1.stk kappillærelektroforese/ sekvensanalyse apparat

Hent det samlede materiale her (Zip 126 kb)

eller hent hent dokumenterne enkeltvis herunder:

Besigtigelse:
Der ønskes mulighed for besigtigelse indenfor Danmarks grænser, EU eller de Nordisk Lande.
Tilbudsgiver afholder egne udgifter i forbindelse med besigtigelse (rejse og ophold).

Udstyret ønskes leveret og sat i drift inden udgangen af 2009


Tilbuddet fremsendes i to papir eksemplarer samt et elektronisk eksemplar (mail til helle.slotsdal@stab.rm.dk/ eller på USB/CD-ROM) til:

Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N.
Att.: Projektsekretær Helle Slotsdal
Mrk.: "Projekt 4860"Kriterier for tildeling af opgaven:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Billeddiagnostisk Afdeling det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

  • Pris: 30 %
  • Funktionalitet & Brugervenlighed: 40 %
  • Uddannelse: 10 %
  • IT/software & Service: 20 %

Der indkøbes iht. Region Midtjyllands standardbetingelser.

Yderligere oplysninger vedr. krav til udstyret kan indhentes hos:

Kemiker Peter Henrik Nissen
mail: peteniss@rm.dk
tlf.: +45 8949 7324
eller
Medicoingeniør Rikke Koch Jensen
mail: rikke.jensen2@stab.rm.dk
tlf.: +45 8949 8506

Yderligere henvendelse vedrørende udbuddet rettes pr. mail til nedenstående kon-taktpersoner:

Medicoinngeiør Rikke Koch Jensen rikke.jensen2@mta.aaa.dk
Projektsekretær Helle Slotsdal helle.slotsdal@stab.rm.dk

Tilbudsfrist:
5. oktober 2009 kl. 12.00


 

  • Publiceret: 14.09.09.
  • Revideret: