Region Midtjylland ønsker at indkøbe en knoglemineralscannner til Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Silkeborg. Scanneren skal anvendes til vurdering af knoglemineralisering og kropssammensætning (muskel- og fedtmasse).

Region Midtjylland ønsker at indkøbe en knoglemineralscannner til Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Silkeborg.
Scanneren skal anvendes til vurdering af knoglemineralisering og kropssammensætning (muskel- og fedtmasse).

Beskrivelse af opgaven:
Der skal indkøbes en knoglemineralscannner til Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Silkeborg. Scanneren skal anvendes til vurdering af knoglemineralisering og kropssammensætning (muskel- og fedtmasse). Følgende optioner ønskes: Prosthetic Hip og Vertebral
Assessment. Beskriv og prissæt de forskellige optioner.

Foruden den nødvendige software til beregning og udskrift af undersøgelsesresultater, skal scanneren leveres med en papirprinter af god kvalitet samt det nødvendige DICOM interface.

Tilbuddet skal indeholde modtagekontrol ifølge Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 975 af 16. december 1998 om medicinsk røntgenanlæg til undersøgelse af patienter.

Tilbuddet skal indeholde anmeldelsesgebyr til SIS. Krav til IT/netværk kan læses i vedlagte bilag F som samtidig bedes besvaret og afleveret sammen med tilbuddet.
Tilbuddet skal inkludere applikationstræning for brugerne.

Kriterier for tildeling af opgaven:
Ordregivende myndighed vælger det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensyntagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier):

  • Funktionalitet: 30 %
  • Kvalitet: 30 %
  • Pris: 40 %

Filerne kan hentes samlet som ét dokument her (Zip, 105 kb) - eller enkeltvis herunder:

Der skal afgives Tro- og Loveerklæring (Word 70 kb).

Bilag F Krav til IT/Netværk skal besvares (Word 79 kb).

Der indkøbes i henhold til Århus Amts Standardbetingelser (Pdf 97 kb).


Tilbuddet fremsendes i to papir eksemplarer samt et elektronisk eksemplar til:
Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N.
8949 8510
Mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk  
Mrk: projektnr. 4389/2009

Yderlig henvendelse vedrørende udbuddet rettes pr. mail til nedenstående kontaktperson:
Medicoingeniør Gitte Buch Starup, 8949 8510
e-mail: gitte.starup@stab.rm.dk

Frist for modtagelse af tilbud:
14. april 2009, kl. 12.00.

 


  • Publiceret: 10.03.09.
  • Revideret: